Ocaktrans, lojistiğin tüm enstrümanlarını, müşterisine en ekonomik ve en sorunsuz olacak şekilde koordine eder. Karayolu taşımacılığınının yanı sıra, denizyolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı servisleriyle gidilecek lokasyona en uygun gidiş organize edilir. Her taşımacılık servisinin kendisine göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Ocaktrans’ın görevi, avantajlar maksimum, dezavantajları minimum seviyede tutarak, optimum şartlarda hizmeti sağlamaktır.